CBI Pro-Akademia

Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem

Start date:2010-05-01
Completion date:2011-03-31
Project status:finished
Topic:Circular and Low-Carbon Industry
Aim of the project:Celem projektu było poszerzenie wiedzy przedsiębiorców oraz ich pracowników na temat stale zmieniających się wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska i możliwości pozyskiwania środków na inwestycje proekologiczne.

About the project

Co dał uczestnikom dział w szkoleniu?

 

 • zdobycie wiedzy na temat obowiązków nakładanych na przedsiębiorców przez prawo
 • zwiększenie konkurencyjności firmy
 • usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa i obniżenie kosztów dzięki inwestycji w technologie środowiskowe

 

 

Kto brał udział w szkoleniach?

Przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy. Z jednej firmy w szkoleniach mogło uczestniczyć kilka osób.   
 
Ile kosztowały szkolenia?                            

Dzięki współfinansowaniu szkoleń przez Unię Europejską przedsiębiorstwa ponosiły tylko część kosztów szkolenia (w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa od 20% do 40 %).

 

Ile kosztowało doradztwo?
Dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej doradztwo w ramach projektu było bezpłatne.

 

W ramach I komponentu przeprowadzono następujące szkolenia:

 1. ABC ochrony środowiska
 2. Najnowsze zasady gospodarowania odpadami.
 3. Opłaty za korzystanie ze środowiska
 

W ramach III komponentu przeprowadzono następujące szkolenia:

 1. Ocena efektów działalności środowiskowej
 2. Technologie ochrony środowiska (BAT)
 3. Pozyskiwanie środków na ekoinwestycje- energia z odpadów
 4. Pozyskiwanie środków na finansowanie inwestycji proekologicznych.
 5. Pozyskiwanie środków na ekoinwestycje- energia odnawialna ze słońca
 
Ilość zrealizowanych szkoleń:  15, w tym:

-w I komponencie - 9 szkoleń

-w III komponencie - 6 szkoleń
 
Ilość godzin szkoleniowych:    108 godzin, w tym:

-w I komponencie - 72 godziny

-w III komponencie  - 36 godzin

 

Liczba przeszkolonych firm: 105 firm

-w tym:
Mikro - 76
Małe - 16
Średnie - 9
Duże - 4
 

Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

The experts

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Dominika Sułkowska

Dominika Sułkowska

View more

Purchaser

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

news list