CBI Pro-Akademia

Promocja wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i możliwości wykorzystania dobrych praktyk zagranicznych

Start date:2010-03-01
Completion date:2010-11-30
Project status:finished
Topic:Sustainable Energy
Aim of the project:Celem projektu był transfer wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania w praktyce energii odnawialnej na poziomie gminy, gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa. Projekt przyczynił się do zacieśnienia współpracy w ramach klastra Bioenergia dla Regionu.

About the project

Na całokształt zadania złożyły się 4 fora (konferencje) poświęcone tematyce energii odnawialnej. Na każdym z forów omówione zostały zagadnienia dotyczące odpowiednio energii wiatrowej i słonecznej i jej zastosowania na poziomie gminnym, gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa, biogazowni, technologii wychwytywania i podziemnego magazynowania dwutlenku węgla oraz kwestie związane z roślinami energetycznymi, możliwości zakładania plantacji i ich dochodowość.

VI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu - BIOGAZOWNIE

VI forum klastra Bioenergia dla Regionu odbyło się w dniu 6 maja 2010 r. pod hasłem Biogazownie Rolnicze - Uwarunkowania Polskie i Szwedzkie na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódźkiej. W Forum uczestniczyli goście ze Szwecji, którzy podzielili się doświadczeniami z zakresu struktur biogazowni, ich odbioru społecznego, kooegzystencji miast i biogazowni.

 

Tematem przewodnim konferencji były biogazownie rolnicze, spektrum ich zastosowania, możliwości instalacji w polskich realiach i najnowsze trendy techniczne, nie zabrakło także głosu samorządowców mówiących o problemach, które napotkali przy tworzeniu biogazowni.

Na program konferencji składały się trzy panele tematyczne:

-Rozwój energetyki biogazowej w Polsce

-Badania w dziedzinie biogazowni prowadzone przez Politechnikę Łódzką

-Szwedzkie dobre praktyki w zakresie inwestycji biogazowych w gminach

 

 

Uczestnicy przedyskutowali możliwości współpracy w kontekście gospodarczym na poziomie gminnym, rozwoju naukowego, tworzenia konsorcjów, transferu wiedzy naukowo-techniczej, wymiany doświadczeń.

 

 

W drugim dniu miała miejsce wizyta studyjna w Liszkowie gdzie zlokalizowana jest najwieksza i najnowocześniejsza elektrownia biogazowa, produkująca biogaz z odpadów. Więcej informacji o biogazowni można znaleźć tutaj.

 

 

VII Forum Klastra Bioenergia dla Regionu - TECHNOLOGIE HYBRYDOWE

VII Forum Klastra Bioenergia dla Regionu było poświęcone możliwościom współpracy z Indiami w zakresie zintegrowanych technologii w obszarze energetyki odnawialnej. Zaprezentowane zostały propozycje rozwiązań technologicznych dla pojedynczych domów i obiektów użyteczności publicznej, wykorzystujących energetykę wiatrową i słoneczną.
VII Forum odbyło się dnia 21.09.2010 r. w Centrum Transferu Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Eksperci polscy i zagraniczni zaprezentowali indyjski program „Go Green”, a także perspektywy współpracy z polsko-indyjskiej w kontekście wizyty Premiera RP Donalda Tuska w Delhi we wrześniu 2010. Przedstawiona została oferta technologiczna w zakresie hybrydowych urządzeń dla energetyki słonecznej i wiatrowej.


Uzupełnieniem VII Forum był wyjazd studyjny do Poddębic. Drugiego dnia Forum grupa zainteresowanych uczestników obejrzała poddębickie instalacje solarne, geotermalne oraz biomasowe.

 

 

 

 

 

VIII Forum Klastra Bioenergia dla Regionu - ROŚLINY ENERGETYCZNE

 

 

 

VIII Forum Klastra Bioenergia dla Regionu odbyło się w dniach 27-28.10.2010 i poświęcone było roślinom energetycznym. Uczestnicy zapoznali się z najnowszymi badaniami prowadzonymi w tej dziedzinie, a także możliwościami uprawy roślin energetycznych w warunkach naturalnych panujących w województwie łódzkim. Specjaliści z Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentowali innowacje w dziedzinie przetwórstwa biomasy oraz porównali je z rozwiązaniami obecnie dostępnymi na rynku regionalnym.

 

W drugim dniu Forum odbył się wyjazd studyjny do gmin regionu łódzkiego. Grupa uczestników obejrzała kotłownie oraz systemy ciepłownicze oparte na biomasie w Parzęczewie i Daszynie.

 

 

 

 

IX Forum Klastra Bioenergia dla Regionu - SEKWESTRACJA CO2

Ostatnie forum klastra Bioenergia dla Regionu w roku 2010 poświęcone było bardzo ważkiej i drażliwej kwestii jaką jest wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla, metoda szerzej znana pod angielskim skrótem CCS (Carbon Capture and Storage). Naszym celem było przedstawienie metody ale także wysłuchanie argumentów entuzjastów jak i sceptyków. Do udziału w forum zaprosiliśmy wybitnych ekspertów, kadrę naukową łódzkich uczelni, jak i miejscowych decydentów. Na forum pojawiła się także silna grupa aktywistów nawołujących do rezygnacji z metody CCS, co niewątpliwie wzbogaciło panel dyskusyjny. Prelegenci zaprezentowali podstawy działania metody, jej zalety, wady oraz sposoby rzetelnej komunikacji z oponentami metody. Forum odbyło się 26.11.2010 na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami oraz galerią zdjęć. 

 

 

 

 

The experts

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Purchaser

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

news list