CBI Pro-Akademia

Dorota Szykulska-Paprocka

Area reasearchSocial studies
Scientific area:Social studies
Scientific discipline:Sociology, education
Languages:Polish

Profile

Expert in projects

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego