CBI Pro-Akademia

mgr Edyta Sroczyńska

Area reasearchSocial studies
Scientific discipline:Economics and finance, Management and quality studies
Languages:Polish, Russian

Profile

Czternastoletnie doświadczenie w zakresie budowania strategii dystrybucji oraz organizacji dystrybucji firm tekstylno-odzieżowych w Polsce, Rosji oraz krajach UE. Kluczowe obszary kwalifikacji: - konstrukcja oferty handlowej firmy dopasowanej do wymogów nowych kanałów dystrybucji - zarządzanie gospodarką magazynową w kontekście dostosowania do kanałów handlowych firmy - strategie cenowe odpowiadające - pozyskanie nowego rynku zbytu w oparciu o dostosowanie polityki handlowej.

Expert in projects

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego