CBI Pro-Akademia

Zbigniew Mikołajczyk

Area reasearchEngineering and technology
Scientific area:Engineering and technology
Languages:English, Polish

Profile

Od 1978 r. naukowo związany z Politechniką Łódzką, Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Obecnie kierownik Katedry Dziewiarstwa PŁ. Jego zainteresowania naukowe są bardzo rozbudowane, koncentrują się głównie wokół technologii i budowy wyrobów dziewiarskich, w tym problematyki konfekcjonowania dzianin. W szczególności dotyczą one: optymalizacji procesów dziania na osnowarkach, technologii dzianych wyrobów medycznych (m.in. siatki chirurgiczne, protezy naczyniowe), dzianych tekstyliów technicznych (przeznaczonych na wzmocnienia kompozytów), technologii geotekstyliów (w tym przestrzennych geodzianin) oraz wyrobów specjalnego przeznaczenia, stosowanych w technikach wojskowych. Poza obszarem działalności zawodowej uczestniczy społecznie w pracach Stowarzyszenia Włókienników Polskich oraz Stowarzyszenia Producentów Geotekstyliów.

Expert in projects

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego