CBI Pro-Akademia

Aleksander Kochański

Area reasearchHumanities, Medical, health and sport sciences
Scientific area:Humanities, Medical and health sciences
Scientific discipline:linguistics
Languages:English, German, Polish, French

Profile

Aleksander coordinates EU Projects implemented by RIC Pro-Akademia, funded from sources of the EU general budget (European Commission – EuropeAid), European Social Fund (Human Capital Operational Programme) and European Regional Development Fund (Development of Eastern Poland Operational Programme and European Territorial Co-operation Programme INTERREG IVC).

Expert in projects

Monitoring i ewaluacja Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej

Carport integrated with an electric vehicle charging station powered by solar energy

BIOELECTROCATHODE
Utilization of CO2 through novel systems for production of CH4& etanol

Conducting R&D activities aimed for development of significantly improved fireplace inserts

Laboratory Remote Classes

Member of project teams

PRESOURCE
Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Laboratory Remote Classes

Lodzkie of Energy

Monitoring i ewaluacja Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej

Naukowcy dla gospodarki województwa łódzkiego

Open Information processing within Innovation Networks - InfoPro

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na Rolnictwo w Afryce Sub-saharyjskiej