CBI Pro-Akademia

dr inż. Katarzyna Znajdek

Area reasearchEngineering and technology
Scientific area:Engineering and technology
Languages:English, Polish

Profile

Doktorantka Politechniki Łódzkiej, Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Ukończyła studia podyplomowe \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Technologie Optoelektroniki\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" na PŁ. Stypendystka programów: „Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów” w ramach projektu „Innowacyjna dydaktyka (…)”, „Bioenergia dla regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów” oraz „Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii”, a także wielokrotna laureatka konkursów na stypendium Rektora Politechniki Łódzkiej dla najlepszych doktorantów. Autorka i współautorka wielu publikacji krajowych i międzynarodowych oraz czterech rozdziałów w monografiach naukowych i dwóch zgłoszeń patentowych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z fotowoltaiką, ze szczególnym uwzględnieniem cienkowarstwowych i elastycznych ogniw słonecznych.