CBI Pro-Akademia

mgr inż. Piotr Popławski

Profile

Absolwent „Mechanical Engineering & Applied Computer Science” w Centrum Kształcenia Międzynarodwego (International Faculty of Engineering) Politechniki Łódzkiej. Obecnie doktorant w Instytucie Maszyn Przepływowych PŁ. Pracuje nad projektem turbiny wiatrowej do 1 kW do zastosowania w domu jednorodzinnym. Uczestnik „Zintegrowanego Projektu Rozwoju Doktorantów”. Zajmuje się energetyką wiatrową, spalaniem biomasy oraz badaniami nad gromadzeniem wodoru. Uczestniczy w projekcie hybrydowej elektrociepłowni planowanej w Daszynie.

Expert in projects

Opracowanie wstępnych założeń koncepcyjnych dla budynku pasywnego przeznaczonego na nową siedzibę WFOŚiGW w Łodzi