CBI Pro-Akademia

dr hab. inż. Jerzy Skrzypski

Area reasearchEngineering and technology
Scientific area:Engineering and technology

Profile

Profesor Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Kierunki badawcze: ochrona atmosfery i klimatu, zarządzanie środowiskiem, gospodarka odpadami, techniczne metody ochrony zasobów wody, modelowanie rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń. Zainteresowania naukowe to m.in. meteorologiczne i klimatyczne uwarunkowania kształtowania się pól imisji zanieczyszczeń powietrza oraz zagospodarowanie przestrzenne jako instrument ochrony atmosfery. Autor i współautor ponad 150 publikacji naukowych.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej