CBI Pro-Akademia

mgr Izabela Samson-Bręk

Profile

Absolwentka kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a od 2008 r. doktorantka. W 2010 r. ukończyła Studia podyplomowe w zakresie \\\"Zarządzania ochroną środowiska, doradca ds. ochrony środowiska\\\" w Instytucie Edukacji Europejskiej. Posiada certyfikaty Auditora wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001 oraz Pełnomocnika ds. Gospodarowania Odpadami. Od 2008 r. pracuje Przemysłowym Instytucie Motoryzacji na stanowisku specjalisty badawczo-technicznego w zespole Odnawialnych Zasobów Energii. Trener PARP (prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania środowiskiem, opłat za korzystanie ze środowiska, gospodarki odpadami). Doradcza ds. ochrony środowiska. Autorka oraz współautorka wielu publikacji dotyczących biopaliw II generacji oraz zarządzania środowiskowego. Jest współzałożycielką Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Knowledge

Articles