CBI Pro-Akademia

dr Leszek Karski

Area reasearchSocial studies
Scientific discipline:Law
Languages:English, Polish

Profile

Autor ponad 80 artykułów, głównie z zakresu prawa energetycznego i prawa zmian klimatu. Autor licznych ekspertyz, między innymi dla Komisji Sejmowych i Senackich, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki. Współautor projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących sektora energetycznego. Był ekspertem Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz ekspertem koordynującym prace Zespołu Konwencji i Porozumień Międzynarodowych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska w Katedrze Prawa i Zarządzania Środowiskiem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Knowledge

Monographs