CBI Pro-Akademia

mgr Paulina Dziołak

Languages:English, Polish, French

Profile

Absolwentka kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z 2008 roku. W 2008 roku rozpoczęła studia doktoranckie na UKSW prowadząc ćwiczenia audytoryjne z przedmiotu „Technologie stosowane w ochronie środowiska”. Jest założycielką Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu. Opublikowała (jako współautor) prace z zakresu biopaliw drugiej generacji oraz technologii biorafineryjnych w periodykach naukowych oraz wystąpiła z referatami na pięciu konferencjach naukowych. Bierze udział w przygotowaniu projektu badawczego z zakresu biorafinerii.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej