CBI Pro-Akademia

dr hab. inż. Marek Bartosik

Area reasearchEngineering and technology
Scientific area:Engineering and technology
Scientific discipline:Environmental engineering, mining and energy

Profile

Profesor nadzwyczajny Politechniki Łódzkiej, kierownik Katedry Aparatów Elektrycznych. Specjalista w zakresie aparatów elektrycznych, w szczególności teorii i techniki łączenia elektroenergetycznych obwodów prądu stałego i przemiennego w powietrzu i w próżni, ultraszybkiego wyłączania silnych prądów stałych w próżni, a także w zakresie problematyki globalnego kryzysu energetycznego związanego z wyczerpywaniem pierwotnych źródeł energii. Członek zwyczajny oraz Wiceprezes Akademii Inżynierskiej w Polsce. Naukowiec, wynalazca, Złoty Inżynier Pięciolecia 2003 – 2007. Laureat kilkudziesięciu nagród międzynarodowych i krajowych za wynalazki wdrożone do praktyki gospodarczej.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej