CBI Pro-Akademia

prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Area reasearchEngineering and technology
Scientific area:Engineering and technology
Scientific discipline:Environmental engineering, mining and energy
Languages:English, German, Polish

Profile

Specjalista w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i elektrotechniki. Jest autorem i współautorem przeszło 250 publikacji, w tym 3 książek, 11 patentów. Jest współwykonawcą kilkudziesięciu prac wdrożonych w przemyśle oraz autorem lub współautorem kilkunastu ekspertyz na potrzeby administracji centralnej. Brał udział w realizacji dziesięciu tematów dla 5. i 6. Programu Ramowego UE oraz kilkudziesięciu tematów w ramach programu Inteligenta Energia – Europa. Obecnie jest jednym z leaderów programu Concerted Action na temat wdrażania Dyrektywy 2006/32/WE. Od roku 1994 jest Sekretarzem Naukowym Komitetu Elektrotechniki PAN. W latach 1994-2009 pełnił funkcję Sekretarza TC 27 Industrial electroheating equipment w International Electrotechnical Commission w Genewie. Aktualnie jest pracownikiem naukowym Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. W latach 1999-2010 pracował w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. na stanowisku prezesa zarządu.

Knowledge

Monographs