CBI Pro-Akademia

dr inż. Magdalena Rogulska

Area reasearchAgricultural sciences, Engineering and technology
Scientific area:Agricultural sciences, Engineering and technology
Scientific discipline:Environmental engineering, mining and energy
Languages:English, Polish

Profile

Do 2006 r. pracownik Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, a od 2006 r. pracownik Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej, kierownik Zespołu Energii Odnawialnej EC BREC (obecnie wcielonego do Państwowego Instytutu Motoryzacji), w latach 2007-2009 dyrektor ds. odnawialnych źródeł energii. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM i pierwszy prezes. Specjalizuje się w modelowaniu rozproszonych systemów energetycznych wykorzystujących OZE, analizach łańcuchów bioenergetycznych oraz ocenach ich wpływu na środowisko. Kierownik zadań badawczych w europejskich projektach 5-go, 6-go oraz 7-go Programu Ramowego. Ewaluator projektów europejskich. Autorka kilkudziesięciu artykułów w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach branżowych.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej