CBI Pro-Akademia

dr inż. Mariusz Pawlak

Area reasearchEngineering and technology
Scientific area:Engineering and technology
Scientific discipline:Environmental engineering, mining and energy

Profile

Tytuł magistra inżyniera elektryka ze specjalnością elektroenergetyka uzyskał w roku 1993. Następnie podjął pracę w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi w Zakładzie Automatyzacji i Pomiarów. Dnia 22 maja 2002 roku Rada Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej podjęła uchwałę o nadaniu mu stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Brał udział w wielu pracach badawczych zleconych przez Komitet Badań Naukowych, które to prace znalazły znakomite uznanie oraz wdrożone zostały do przemysłu. Jego zainteresowania związane są z zastosowaniem technik cyfrowych w sterowaniu i pomiarach – przede wszystkim w energetyce. Od 1997 roku jest członkiem Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Członek Rady Naukowej Instytutu Energetyki. Współautor 2 patentów.

Knowledge

Monographs