CBI Pro-Akademia

prof. dr hab. Mieczysław Grzesik

Profile

Absolwent Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie. Od 1981 roku pracuje w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka (od 2011 Instytut Ogrodnictwa) w Skierniewicach, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej uzyskując w 1999 roku tytuł profesora dr hab. nauk rolniczych, pełniąc kierownicze funkcje, w tym Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych RO ISK. W międzyczasie odbył w sumie 4 lata staży naukowych, w tym jako wizytujący profesor, na czołowych uczelniach USA, Anglii, Francji, Holandii, Chin i Indii. Autor lub współautor prawie 500 publikacji, w tym 160 oryginalnych prac naukowych, 2 rozdziałów w podręcznikach akademickich i ponad 200 doniesień na konferencje naukowe. Jest koordynatorem lub wykonawcą 26 projektów badawczych poza statutowych Instytutu, głównie międzynarodowych, autorem wielu innowacyjnych technologii stosowanych w kraju i za granicą oraz członkiem Komitetów Koordynujących w 3 międzynarodowych programach COST. Został odznaczony Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi. W 2010 roku wyróżniony Statuetką Złotego Lidera Innowacji w Województwie Łódzkim za projekt w dziedzinie bioenergii.