CBI Pro-Akademia

dr inż. Krzysztof Fuzowski

Area reasearchEngineering and technology
Scientific area:Engineering and technology
Scientific discipline:Environmental engineering, mining and energy, chemical engineering
Languages:English, Polish

Profile

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej w ochronie środowiska, absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska. Ekspert w dziedzinie modelowania kotłów fluidalnych oraz nowych technologii energetycznych. Certyfikowany Project Manager. Autor kilku publikacji naukowych, współautor dwóch monografii naukowych. Recenzent i ekspert Ministerstwa i Nauki Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Gospodarki w ocenie projektów badawczo - rozwojowych z obszaru energetyki, ochrony środowiska, inżynierii chemicznej i procesowej, ekspert Narodowego Programu Foresight \\\"Polska 2020\\\". Obecnie pracuje w jednej ze Spółek Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej