CBI Pro-Akademia

dr inż. Krzysztof Biernat

Area reasearchEngineering and technology
Scientific area:Engineering and technology
Scientific discipline:materials engineering
Languages:English, Polish

Profile

Specjalista w zakresie termodynamiki chemicznej procesów zachodzących w środowisku oraz technologii wytwarzania, oceny jakości i użytkowania płynów eksploatacyjnych, w tym biopaliw. Rzeczoznawca w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej. Autor ponad 200 publikacji z zakresu właściwości i uwarunkowań eksploatacyjnych paliw, biopaliw i innych płynów eksploatacyjnych oraz ochrony środowiska. Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Ekologii i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Expert in projects

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej