CBI Pro-Akademia

dr Jakub Grabowski

Area reasearchSocial studies
Scientific discipline:Management and quality studies

Profile

Expert in projects

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów