CBI Pro-Akademia

mgr inż. Leszek Łuchniak

Area reasearchEngineering and technology
Scientific area:Engineering and technology
Scientific discipline:Management and quality studies

Profile

Expert in projects

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów