CBI Pro-Akademia

dr Mariusz Woźniakowski

Area reasearchSocial studies
Scientific discipline:Management and quality studies

Profile

Expert in projects

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego