CBI Pro-Akademia

mgr inż. Juliusz Marszałek

Area reasearchSocial studies, Engineering and technology
Scientific area:Engineering and technology
Scientific discipline:Management and quality studies, Mechanical engineering

Profile

Expert in projects

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego