CBI Pro-Akademia

Adam Derdzikowski

Area reasearchSocial studies
Scientific discipline:Management and quality studies

Profile

Expert in projects

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego