CBI Pro-Akademia

Chemiczna hydroliza biomasy - innowacyjne technologie dla procesu fermentacji metanowej

Date added: 2015-01-26
Type: Article

Author / authors

Karina Michalska

Karina Michalska

Engineering and technology

View more