CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

Szwedzki model rozwoju innowacyjnych technologii biogazowych oparty na zarządzaniu odpadami

Date added: 2012-04-02
Type: Article
Languages: English, Polish

Author / authors

Anna Kacprzak

Anna Kacprzak

View more
Karina Michalska

Karina Michalska

Engineering and technology

View more