CBI Pro-Akademia

Ocena możliwości i barier wdrażania innowacji przez mikro, małe i średnie firmy

Date added: 2015-01-13
Type: Presentation
Languages: Polish

Author / authors

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

Natural sciences, Social studies

View more