CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr inż. Anna Pazera

Profile

Absolwentka Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej na kierunku Biotechnology. Specjalizacja Fermentation Technology and Microbiology. Studia doktoranckie na kierunku Inżynieria Chemiczna w Ochronie Środowiska. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta naukowego w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Podczas studiów doktoranckich prowadziła badania w projekcie badawczym zamawianym Nr PBZ-MNiSW-1/3/2006 realizowanym w latach 2007-2010: „Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów biodegradowalnych /BiOB/- Konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych”. Obecnie prowadzi samodzielne badania w projekcie badawczym pt.”Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych” nr POIG.01.03.01-00-132/08. Podczas realizacji wspomnianych projektów uzyskała bogate doświadczenie związane z wykorzystaniem organicznych odpadów i roślin energetycznych do produkcji biogazu oraz oceną biogazodochodowości substratów.

Expert in projects

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych