CBI Pro-Akademia

Brokering Finansowy

Fundacja Gminy Zelów

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów powstała w kwietniu 1991 r. Głównym celem Fundacji jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w regionie łódzkim, cele ralizowane są poprzez:

Wspieranie rozwoju gospodarczego realizowane jest przez wydzielone jednostki organizacyjne:

  •     Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy,
  •     Zelowski Fundusz Przedsiębiorczości,
  •     Zelowski Inkubator Przedsiębiorczości.

Jednostki te świadczą następujące usługi:

  •     informacyjne;
  •     doradcze (proste i specjalistyczne);
  •     szkoleniowe;
  •     finansowe (pożyczki);
  •     wynajem powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.

http://www.frgz.pl


 

EGC

Kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych, setki przeanalizowanych pomysłów i liczne historie sukcesu spółek portfelowych czynią nas wiarygodnym partnerem dla przedsiębiorczych

EGC Seed Capital powstał z myślą o wspieraniu rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć z obszaru life sciences, ochrony środowiska i nowych technologii. Swoją ofertę kieruje do przedsiębiorców szukających wsparcia doradczego i kapitałowego we wczesnej fazie realizacji projektu.

Nasz zespół skupia ekspertów zarządzających funduszami venture capital od 2006 roku. Przekuliśmy dziesiątki pomysłów w funkcjonujące z sukcesem firmy, przez nasze ręce przeszły tysiące biznesplanów. Działamy z przekonaniem, że dobry pomysł na produkt lub usługę w połączeniu z naszym doświadczeniem, wiedzą i finansowym wsparciem maksymalizuje szanse na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej nowo powstających spółek.

http://egcseedcapital.pl/

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego

Centrum Transferu Technologii UŁ to nowatorska jednostka Uniwersytetu Łódzkiego, która została utworzona w grudniu 2003 roku w ramach Amerykańsko-Polskiego Programu Offsetowego.
Misją Centrum Transferu Technologii UŁ jest zapewnienie koordynacji działań w zakresie pomysłów innowacyjnych w środowisku naukowym, biznesowym i sfery publicznej, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, naukowej oraz doradczej.

Cele:

  • Komercjalizacja nauki i technologii
  • Transfer nauki i technologii poprzez Akademicki Inkubator Technologii i innowacyjnych przedsięwdzięć.

www.ciat.uni.lodz.pl

Polski Instytut Badań i Rozwoju

Polski Instytut Badań i Rozwoju (PIBiR) jest organizacją powołaną do realizacji zadań z zakresu wspierania komercjalizacji i innych form transferu nowych technologii do gospodarki. Stanowimy grupę analityków tworzących uzupełniające się zespoły – dział analiz technologicznych, dział analiz rynkowych oraz dział projektów unijnych. Na bieżąco aktualizujemy swoją wiedzę. Uczestniczymy w kursach doszkalających, spotkaniach biznesowych oraz konferencjach naukowych. Do każdego zlecenia podchodzimy z zapałem i nową energią.

Celem działania Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju jest wsparcie polskich naukowców oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Głównym zadaniem Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju jest promocja nowych rozwiązań technologicznych oraz aktywne uczestnictwo w roli partnera w procesie ich komercjalizacji. W celu realizacji powyższych zadań tworzymy kompleksowe analizy technologiczne oraz analizy rynkowe. Świadczymy również usługi polegające na pozyskiwaniu dotacji unijnych i innych źródeł finansowania na realizację projektów badawczo – rozwojowych, jak również na realizację procesu komercjalizacji wyników prac B+R.

Współpracujemy z licznymi przedsiębiorstwami produkcji przemysłowej, polskimi i zagranicznymi funduszami specjalizującymi się w finansowaniu i wdrażaniu innowacji, a także z inwestorami indywidualnymi oraz partnerami medialnymi. Współdziałamy z ekspertami, naukowcami oraz analitykami z Białegostoku, Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia, a także Tel Avivu. Ponadto współpracujemy z takimi instytucjami, jak PSI, DESY, Helmholtz Institute, a także Międzynarodowym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej.

www.pibir.pl

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter