CBI Pro-Akademia

dr hab. Zdzisława Beata Romanowska-Duda

Dyscyplina naukowa:Nauki biologiczne
Główna afiliacja:Uniwersytet Łódzki

Profil

Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Po ukończeniu studiów, do chwili obecnej pracuje w Katedrze Ekofizjologii i Rozwoju Roślin Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie przeszła wszystkie szczeble kariery naukowej uzyskując w 2008 roku tytuł dr hab. nauk biologicznych. W międzyczasie odbyła staże naukowe na czołowych uczelniach Czech, Danii, Włoch i Kanady. Autorka lub współautorka ponad 220 publikacji, w tym 70 oryginalnych prac naukowych i 150 doniesień na konferencjach naukowych. Jest koordynatorem lub wykonawcą ponad 20 projektów badawczych. Została odznaczona wieloma nagrodami J.M. Rektora UŁ, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złota Odznaka UŁ oraz w 2010 roku Statuetką Złotego Lidera Innowacji w Województwie Łódzkim za projekt w dziedzinie bioenergii.

Link do strony www eksperta: http://orcid.org/0000-0003-1666-9991

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter