CBI Pro-Akademia

dr inż. Robert Blażlak

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dyscyplina naukowa:Nauki o zarządzaniu i jakości
Główna afiliacja:Politechnika Łódzka

Profil

Dr Robert Blażlak, urodzony w 1974 r., ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, gdzie jest obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta. Swoje doświadczenie zyskał dzięki koordynowaniu i kierowaniu projektami finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Narodowe Centrum Nauki. W imieniu Politechniki Łódzkiej koordynował także projekt EURIS Open Research Platform finansowany z programu InterReg IVC, a także z Unii Europejskiej “Manager BioTechScience” – studia podyplomowe z zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań. Brał także czynny udział w tworzeniu Regionalnej Strategii Innowacji - projektu “RIS-LORIS”. Został rekomendowany przez Politechnikę Łódzką jako specjalista do spraw transferu technologii przy tworzeniu Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2014-20 oraz innych projektów finansowanych z programu InterReg IVC i koordynowanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi: Improving Regional Policies Promoting and Motivating Non-Technological Innovation in SMEs – InnoMot oraz European Collaborative and Open Regional Innovation Strategies"- EURIS.

Link do strony www eksperta: http://orcid.org/0000-0003-3673-7701

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter