CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr hab. Małgorzata Jacyno

Obszar naukowy:Nauki społeczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina naukowa:Nauki socjologiczne

Profil

Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Filozofii i Socjologii, Instytutu Socjologii. Członkini Rady Naukowej Czasopisma Acta Innovations.

Najważniejsze publikacje:

 • Kultura indiwidualizma, Humanitarian Centre, Charków, 2012
 • Kultura individualismu,Sociologicke Nakladatelstvi, Praha 2012
 • Duch polskiego kapitalizmu, w: M. Bucholc, S. Mandes, T. Szawiel, J. Wawrzyniak (red.), Polska po 20 latach wolności, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 250-262
 • Dekonstrukcja i plenienie się podmiotu. Nowe tryby upodmiotowienia w zwyczajnej kulturze, Kultura i Społeczeństwo 2011/1, s. 3-24
 • Techniki self a technologie cyfrowe, w: Młodzi i media, Kultura Popularna 2010/1, s. 77-80
 • Przedmowa do polskiego wydania. Pierre Bourdieu. O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 7-32
 • Miłość i inne formy terapii, w: Polityka narkotykowa. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2009, s. 181-196
 • Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 • Mieszkanie i „moralna architektura” kultury indywidualizmu, w: G. Woroniecka (red.), Co znaczy mieszkać? Trio, Warszawa 2007, s. 31-46
 • (A. Jawłowska, M. Kempny – współredaktorzy), Kultura w czasach globalizacji, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2004
 • Konsument jako romantyczny przedsiębiorca. Etos „nowej klasy średniej” w przekazie reklamowym w polskich mediach, w; H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, Niepokoje polskie, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 347-360
 • (A. Szulżycka współautorka), Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999
 • (A. Szulżycka współautorka), Die Kirche in den Median: Postmoderne Identitat des Selbst und die katholische Kirche, w: Z. Krasnodębski, K. Stadtke, S. Garsztecki (red.), Kulturelle Identitat und sozialer Wandel in Osteuropa: das Beispiel Polen, Kramer, Hamburg 1999, s. 261-276
 • Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1997
 • Center and Periphery – Continuity in  Change, w: A. Jawłowska, M. Kempny (red.), Cultural Dilemmas of Post-Communist Societies, IFiS Publishers, Warszawa 1994, s. 59-67

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter