CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr inż. Katarzyna Znajdek

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Języki:angielski, polski

Profil

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Ukończyła studia podyplomowe pt. Technologie Optoelektroniki na PŁ. Stypendystka programów: „Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów” w ramach projektu „Innowacyjna dydaktyka (…)”, „Bioenergia dla regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów” oraz „Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii”, a także wielokrotna laureatka konkursów na stypendium Rektora Politechniki Łódzkiej dla najlepszych doktorantów. Autorka i współautorka wielu publikacji krajowych i międzynarodowych oraz czterech rozdziałów w monografiach naukowych i dwóch zgłoszeń patentowych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z fotowoltaiką, ze szczególnym uwzględnieniem cienkowarstwowych i elastycznych ogniw słonecznych.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter