CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

dr Monika Smaga

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscyplina naukowa:Nauki biologiczne, Nauki chemiczne
Języki:angielski, polski

Profil

Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Jana Długosza w Częstochowie oraz Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor, specjalizujący się w badaniach paliw stałych oraz badaniami nad ekologicznymi paliwami kompozytowymi.

Aktualnie pełni funkcję Kierownika Laboratorium BioMassLab w Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter