CBI Pro-Akademia

Projekty

Wyszukiwanie zaawansowane

Doskonałe Bakalie
Opracowanie udoskonalonych produktów o ulepszonej wartości żywieniowej (...)

Dowiedz się więcej

KETBIO
Nowy model klastrowy zbliżający wyniki badań w obszarze kluczowych biotechnologii do rynku i społeczeństwa

Dowiedz się więcej

FiWastEnergy
Współpraca UE-Brazylia na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze przetwórstwa rybnego

Dowiedz się więcej

BIOELECTROCATHODE
Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol) w nowych systemach

Dowiedz się więcej

PROKOKO
Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego materiału ściółkowego poprawiającego dobrostan drobiu

Dowiedz się więcej

Carport i stacja ładowania pojazdów elektrycznych zasilana energią słoneczną

Dowiedz się więcej

SUPERVALUE
Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych mokrych strumieni odpadowych (...)

Dowiedz się więcej

CoCOATEX
Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego

Dowiedz się więcej

Modułowy interfejs i aparatura badawcza do „screeningu” serii badanych związków w układach ciecz-gaz

Dowiedz się więcej

1  2  3  4  5  6  7  8  9    13

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter