CBI Pro-Akademia

Pasażerski transport wodny śródlądowy klasy VIP z wykorzystaniem energii z wiatru oraz rekuperacji hydroenergetycznej

Data rozpoczęcia:2016-12-01
Data zakończenia:2017-11-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, środki prywatne
Cel projektu:Celem realizacji projektu jest wdrożenie nowej usługi, polegającej na pasażerskim transporcie wodnym śródlądowym klasy VIP dla grup max. 8 osób z wykorzystaniem energii pozyskanej z wiatru oraz rekuperacji hydroenergetycznej.

O projekcie

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowej usługi pasażerskiego transportu wodnego śródlądowego klasy VIP dla grup max. 8 osób z wykorzystaniem energii pozyskanej z wiatru oraz rekuperacji hydroenergetycznej. W proces opracowania i wdrażania innowacji zaangażowani będą końcowi użytkownicy, w szczególności w ramach projektu zostaną zrealizowane czynności w zakresie: identyfikacji potrzeb użytkowników, testowania prototypu z uch udziałem, recenzowania oraz wnioskowania i podsumowania wdrożenia w formie raportu. Najważniejszym rezultatem projektu jako całości będzie rozpoczęcie świadczenia nowej usługi przez przedsiębiorstwo, która przyczyni się do poszerzenia rynków zbytu i oferty firmy, zwiększenie jej przychodów, a także możliwości realizacji innych innowacyjnych projektów. Innowacja produktowa będąca przedmiotem projektu polegać będzie rozpoczęciu świadczenia nowej usługi (na poziomie przedsiębiorstwa, jak i na poziomie co najmniej polskiego rynku), o unikalnych, ekologicznych cechach względem konkurencyjnych ofert.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Zamawiający

Przystań Wodna Wypożyczalnia Grzegorz Turzyński

Przystań Wodna Wypożyczalnia Grzegorz Turzyński

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter