CBI Pro-Akademia

Zeroemisyjny motorowy transport wodny śródlądowy

Data rozpoczęcia:2016-12-01
Data zakończenia:2017-11-30
Status projektu:zakończony
Zasięg projektu - kraj:Polska
Cel projektu:Celem realizacji projektu jest wdrożenie nowej usługi, polegającej na proekologicznym motorowym transporcie wodnym środlądowym grupy min. 60 osób z wykorzystaniem zeroemisyjnego napędu, ogniw fotoelektrycznych i technologii magazynowania energii.

O projekcie

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowej usługi, polegającej na proekologicznym motorowym transporcie wodnym śródlądowym grupy min. 60 osób z wykorzystaniem zeroemisyjnego napędu, ogniw fotoelektrycznych i zaawansowanych technologii magazynowania energii. W ramach projektu CBI Pro-Akademia opracuje prototypowe rozwiązanie techniczne, umożliwiające napęd zeroemisyjny łodzi o masie całkowitej nieprzekraczającej 25 ton, charakteryzujące się lepszymi parametrami technicznymi od silników spalinowych (minimum w zakresie: sprawności, siły ciągu oraz momentu obrotowego i emisji hałasu), zintegrowany z ogniwami fotoelektrycznymi. W proces opracowania i wdrażania innowacji zaangażowani będą końcowi użytkownicy, w szczególności w ramach projektu zostaną zrealizowane czynności w zakresie: identyfikacja potrzeb użytkowników, testowanie prototypu z ich udziałem, recenzowanie oraz wnioski i podsumowanie wdrożenia w formie raportu. Najważniejszym rezultatem projektu jako całości będzie rozpoczęcie świadczenia nowej usługi przez przedsiębiorstwo, która przyczyni się do poszerzenia rynków zbytu i oferty firmy, zwiększenie jej przychodów, a także możliwości realizacji innych innowacyjnych projektów. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

 

Zamawiający

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter