CBI Pro-Akademia

Modułowy, zbiornikowy system do prowadzenia procesów uwodorniania w małej skali

Data rozpoczęcia:2020-09-01
Data zakończenia:2021-05-31
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, środki prywatne

O projekcie

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowego produktu, jakim jest modułowy, zbiornikowy system do prowadzenia procesów uwodorniania w małej skali. System ma pracować w trybie kontrolowanego dozowania wodoru do reaktora o małej objętości, w kontrolowanych temperaturach i wysokim ciśnieniu. System dedykowany jest reakcjom uwodorniania, wymagającym wysokich ciśnień do nie mniej niż 170 bar, wysokich temperatur do nie mniej niż 190 st C, objętości nie mniejszej niż 10 ml i nie większej niż 100 ml, kontroli dozowania nie mniej niż jednego gazu dozowanego z butli lub instalacji. System będzie wykorzystywany przez naukowców w celach badawczych nad innowacyjnymi materiałami i procesami. Rozwiązanie będzie otwarte na rozbudowę, będzie zapewniać zdalne sterowanie, kontrolę, archiwizację danych oraz zaprogramowanie parametrów w prosty sposób, bez specjalistycznej znajomości budowy i obsługi sterowników. CBI Pro-Akademia wykona projekt rozbudowy systemu o kolejne funkcjonalności oraz na możliwość zaprogramowania wielostanowiskowych układów dla prowadzonych procesów uwodorniania. W proces opracowania i wdrażania innowacji zaangażowani będą końcowi użytkownicy w zakresie m.in. identyfikacji potrzeb, testowania prototypu z ich udziałem, recenzowania oraz wniosków i podsumowania wdrożenia. Najważniejszym rezultatem projektu jako całości będzie rozpoczęcie oferowania nowego produktu przez przedsiębiorstwo, który przyczyni się do poszerzenia rynków zbytu i oferty firmy, zwiększenia jej przychodów, a także możliwości realizacji innych innowacyjnych projektów. Innowacja produktowa, będąca przedmiotem projektu, polegać będzie na rozpoczęciu produkcji unikalnego w zakresie cech względem ofert konkurencji nowego produktu.

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiający

ZOTO NK Sp. z o.o.

ZOTO NK Sp. z o.o.

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter