CBI Pro-Akademia

SMART4NZEB Wzmocnienie zarządzania i internacjonalizacji klastrów na rzecz implementacji budynków o niemal (...)

Data rozpoczęcia:2020-02-01
Data zakończenia:2022-01-31
Status projektu:w trakcie realizacji
Zasięg projektu - kraj:, , ,
Cel projektu:SMART4NZEB ma na celu poprawę konkurencyjności i zasięgu działalności MŚP z sektora budownictwa, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w celu przyspieszenia wdrażania budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB)

O projekcie

SMART4NZEB ma na celu poprawę konkurencyjności i wsparcie 577 MŚP działających w sektorze budownictwa, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii działających w pięciu klastrach będących motorami innowacyjności w Europie Środkowo-Wschodniej (Polska, Rumunia, Serbia i Słowenia). Projekt ułatwi przedsiębiorcom ponadnarodową wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy w obszarze wdrażania standardu budownictwa o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB).

Misją SMART4NZEB jest stworzenie trwałej sieci współpracy, wspólnego uczenia się i budowania nowych kompetencji pomiędzy zaangażowanymi partnerami - menedżerami i członkami klastrów, a także innymi przedstawicielami rynku nZEB w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Celem jest ułatwienie wypracowania i wdrożenia na rynek konkurencyjnych produktów i rozwiązań technologicznych przeznaczonych dla nowych i istniejących budynków, co doprowadzi do zwiększenia liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii.

 

Projekt SMART4NZEB został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu COSME.

 

Projekt SMART4NZEB został dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more
Katarzyna Łopalewska

Katarzyna Łopalewska

View more

Zamawiający

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partnerzy

Cluster for Promoting Nearly Zero Energy Buildings

Cluster for Promoting Nearly Zero Energy Buildings

Construction Cluster Dundjer Serbia

Construction Cluster Dundjer Serbia

Construction Cluster of Slovenia

Construction Cluster of Slovenia

Wschodni Klaster Budowlany

Wschodni Klaster Budowlany

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter