CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Informacje prawne

Zarząd

Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów, w tym przedmiocie praw i obowiązków majątkowych CBI Pro-Akademia wymagany jest podpis Prezes lub Wiceprezesa Zarządu.

Dane instytucjonalne

Numery identyfikacyjne w bazach krajowych:

 • REGON: 471342017
 • NIP: 7281919068
 • KRS: 0000171789
 • Kod w rejestrze jednostek naukowych w Bazie POLON Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: CBIP
 • Numer identyfikacyjny w Polskiej Bibliografii Naukowej: 4150
 • Numer EORI / ID SISC w systemach informatycznych Służby Celnej RP: PL728191906800000 (systemy CELINA, ECS, ICS i NCTS)
 • Skrytka e-PUAP: /pro-akademia/skrytka
 • Siedmiocyfrowy identyfikator gminy w bazie GUS TERYT: 100801 1

Numery identyfikacyjne w bazach Komisji Europejskiej:

 • PIC (Participant Identification Code - Horizon 2020, Erasmus+): 955416342
 • EuropeAid PADOR Id: PL-2008-FSX-0302725185

Numery rachunków bankowych:

 • PL98 1500 1546 1215 4007 9896 0000 – konto w EURO
 • PL62 1500 1546 1215 4005 8628 0000 – konto w PLN

Status prawny CBI Pro-Akademia

 • jednostka naukowa - w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki - Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615
 • organizacja badawcza - w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
 • organizacja pożytku publicznego - w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536
 • instytucja szkoleniowa - w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. 2008 nr 69 poz. 415
 • podmiot wykonujący zadania publiczne - w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej - Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter