CBI Pro-Akademia

Multimedia

X Forum Klastra Bioenergia dla Regionu
X Forum Klastra Bioenergia dla Regionu
IX Forum Klastra Bioenergia dla Regionu
Bioenergia dla Regionu - ekologiczna kotłownia w Daszynie
Bioenergia dla Regionu – rozwój sieci współpracy między nauką i gospodarką w obszarze odnawialnych źródeł energii w województwie
Wsparcie implementacji zapisów umów dwustronnych Ukrainy i Światowej Organizacji Handlu (WTO) na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw
  1  2  3  4  5  6  7  8    

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter