CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Scientific Secretary
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

no 3

Analiza rozwoju innowacji technologicznych w kontekście międzynarodowej współpracy nauki i gospodarki

Analiza rozwoju innowacji technologicznych w kontekście międzynarodowej współpracy nauki i gospodarki

More

Certyfikacja energetyczna budynków

Certyfikacja energetyczna budynków

More

Hybrydowa elektrociepłownia na biomasę dla krajów europejskich

Hybrydowa elektrociepłownia na biomasę dla krajów europejskich

More

Inteligentne tekstylia – międzynarodowe innowacje w tekstronice

Inteligentne tekstylia – międzynarodowe innowacje w tekstronice

More

Porównanie hydroenergetyki we Włoszech i w Polsce, z uwzględnieniem przyjaznych środowisku rozwiązań technologicznych i

Porównanie hydroenergetyki we Włoszech i w Polsce, z uwzględnieniem przyjaznych środowisku rozwiązań technologicznych i

More

Porównanie procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko dla odnawialnych źródeł energii w Polsce i Szwecji

Porównanie procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko dla odnawialnych źródeł energii w Polsce i Szwecji

More

Szwedzki model rozwoju innowacyjnych technologii biogazowych oparty na zarządzaniu odpadami

Szwedzki model rozwoju innowacyjnych technologii biogazowych oparty na zarządzaniu odpadami

More