CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Scientific Secretary
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

no 2

Analiza uwarunkowań prawnych i systemu finansowego, wspierającego prowadzenie badań naukowych przez przedsiębiorstwa - z

Analiza uwarunkowań prawnych i systemu finansowego, wspierającego prowadzenie badań naukowych przez przedsiębiorstwa - z

More

Innowacyjna medycyna w Polsce narzędzia stymulujące rozwój nowych metod terapii i diagnostyki w Polsce

Innowacyjna medycyna w Polsce narzędzia stymulujące rozwój nowych metod terapii i diagnostyki w Polsce

More

Mistrz i uczeń. Średniowieczny przeżytek czy nowoczesny układ kształtowania twórczych rozwiązań dla gospodarki

Mistrz i uczeń. Średniowieczny przeżytek czy nowoczesny układ kształtowania twórczych rozwiązań dla gospodarki

More

Networking uczelni i instytutów naukowych oraz programów dotujących współpracę międzynarodową jako wsparcie dla innowacj

Networking uczelni i instytutów naukowych oraz programów dotujących współpracę międzynarodową jako wsparcie dla innowacj

More

Open innovation i narzędzia internetowe stymulujęce współpracę nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

Open innovation i narzędzia internetowe stymulujęce współpracę nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

More

Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim – nowe metody transferowania wiedzy

Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim – nowe metody transferowania wiedzy

More

Uwarunkowania prawne dla rozwoju nauki i gospodarki bariery i rozwiązania

Uwarunkowania prawne dla rozwoju nauki i gospodarki bariery i rozwiązania

More

Uwarunkowania systemowe finansowania innowacji ze środków publicznych w Polsce

Uwarunkowania systemowe finansowania innowacji ze środków publicznych w Polsce

More

Wielokryterialna analiza rozwoju innowacji społecznych w kontekście współpracy nauki i gospodarki

Wielokryterialna analiza rozwoju innowacji społecznych w kontekście współpracy nauki i gospodarki

More