CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

no. 21

October 2016


Nanocomposites with polyhedral oligomeric silsesquioxane nanofillers – characterization of morphology, thermal and mechanical properties

pages: 5-12

Arkadiusz Niemczyk, Katarzyna Dziubek, Łukasz Korach, Marek Grzymek, Michał Dutkiewicz


­­­ The value of crowdsourcing for creative clusters development

pages: 13-25

Bogusław Bembenek, Katarzyna Kowalska


Determinants for development of cluster initiatives in Poland and Ukraine

pages: 26-50

Ewa Kochanska, Mykola Kyzym, Viktoria Khaustova, Andrzej R. Klimek, Iwona Adamkiewicz


Novel silver complexes with popular non-steroidal anti-inflammatory drugs

pages: 51-59

Karolina Kafarska, Wojciech M. Wolf


Energy efficiency improvement in SMEs – analysis of a pilot programme of energy efficiency management in Poland

pages: 60-70

Katarzyna Korczak


Identification and quantification of the fiscal effects of electricity generation in Poland

pages: 71-80

Maksymilian Kochański


New methods of hopping (dryhopping) and their impact on sensory properties of beer

pages: 81-88

Tomasz Podeszwa, Joanna Harasym