CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

Accepted manuscripts

RISK IN THE SCOPE OF RESEARCH AND INNOVATIVE TECHNOLOGICAL PROJECTS 

Maria Richert, Rafał Hubicki, Piotr Łebkowski, Joanna Kulczycka, Asja Mrotzek-Bloess

CHANGES IN WASTE PACKAGING MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION TO ACHIEVE A CIRCULAR ECONOMY - POLISH CASE STUDY

Joanna Zarębska, Berenika Lewicka