CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Scientific Secretary
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

Authors

Łukasz Abramczyk

Maciej Adamiak

Iwona Adamkiewicz

Economics

Stanisław Aleksandrow

Angelika Anduła

Technology

Piotr Anielak

Agnieszka Bedka

Biological sciences, Technology

Bogusław Bembenek

Economics, Technology

Marcin Bizukojć

Technology

1    2    3    4    5    6    7    8    9    16