CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

Financial Support

The tasks Creation of the English versions of the Acta Innovations articles, Selection & contracting of the renowned foreign reviewers for the assessment of received manuscripts, Acta Innovations digitalization in order to provide an open access by the Internet and Maintenance of the anti-plagiarism system are financed by an agreement 605/P-DUN/2018 from the resources of Polish Ministry of Science and Higher Education dedicated to the activity popularizing the science.

Zadania Stworzenie anglojęzycznych wersji artykułów w Acta Innovations, Dobór i kontraktacja uznanych zagranicznych recenzentów do oceny zgłaszanych manuskryptów, Digitalizacja Acta Innovations w celu zapewnienia otwartego dostępu poprzez sieć Internet i Utrzymanie systemu antyplagiatowego finansowane w ramach umowy 605/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.