CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

mgr Mateusz Karolak

Profile

Aplikant radcowski przy OIRP w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. W 2010 rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ. Swoje zainteresowania tematyką własności intelektualnej, zapoczątkowane w pracy magisterskiej, rozwija od strony praktycznej przy obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Zawodowo zajmuje się również wspieraniem przedsiębiorców przy przekształceniach organizacyjno-prawnych. Trener w projektach, współfinansowanych ze środków unijnych.

Expert in projects

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego