CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

Aleksander Kochański

Area reasearchHumanities, Medical, health and sport sciences
Scientific area:Humanities, Medical and health sciences
Scientific discipline:linguistics
Languages:English, German, Polish, French

Profile

Aleksander coordinates EU Projects implemented by RIC Pro-Akademia, funded from sources of the EU general budget (European Commission – EuropeAid), European Social Fund (Human Capital Operational Programme) and European Regional Development Fund (Development of Eastern Poland Operational Programme and European Territorial Co-operation Programme INTERREG IVC).

Expert in projects

Monitoring i ewaluacja Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej

BIOELECTROCATHODE
Utilization of CO2 through novel systems for production of CH4 and etanol

Member of project teams

Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Lodzkie of Energy

Monitoring i ewaluacja Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej

Naukowcy dla gospodarki województwa łódzkiego

Open Information processing within Innovation Networks - InfoPro

PRESOURCE Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Turyzm dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na Rolnictwo w Afryce Sub-saharyjskiej