CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Contact

Katarzyna Woźniak
Katarzyna Woźniak
Technical Editor
e-mail:

Contact

Monika Stojan
Monika Stojan
Technical Editor
e-mail:

AI Partners

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

The task “Maintenance
of the anti-plagiarism system” is being
financed by an agreement 605/P-DUN/2018
from the resources of Polish Ministry of Science
and Higher Education dedicated to
the activity popularising the science.

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego”
finansowane w ramach umowy
605/P-DUN/2018 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

 

 

Crossref Member Badge

 

 

mgr inż. Anna Pazera

Profile

Absolwentka Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej na kierunku Biotechnology. Specjalizacja Fermentation Technology and Microbiology. Studia doktoranckie na kierunku Inżynieria Chemiczna w Ochronie Środowiska. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta naukowego w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Podczas studiów doktoranckich prowadziła badania w projekcie badawczym zamawianym Nr PBZ-MNiSW-1/3/2006 realizowanym w latach 2007-2010: „Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów biodegradowalnych /BiOB/- Konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych”. Obecnie prowadzi samodzielne badania w projekcie badawczym pt.”Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych” nr POIG.01.03.01-00-132/08. Podczas realizacji wspomnianych projektów uzyskała bogate doświadczenie związane z wykorzystaniem organicznych odpadów i roślin energetycznych do produkcji biogazu oraz oceną biogazodochodowości substratów.

Expert in projects

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych